Κούστας – Καστοριά

Κούστας – Καστοριά

Κατασκευή τριώροφου βιομηχανικού κτηρίου επεξεργασίας δερμάτων – γουναρικών στη Καστοριά:

  • Τοποθέτηση πάνελ οροφής του κτηρίου.
  • Τοποθέτηση περιμετρικών πάνελ για τους εξωτερικούς τοίχους του κτηρίου.
  • Τοποθέτηση πάνελ για τη κατασκευή ξηραντήριων εσωτερικά του κτηρίου.
  • Τοποθέτηση πάνελ για τη κατασκευή υποστέγων και μετώπης του κτηρίου.
  • Κατασκευή τριών ψυκτικών θαλάμων κατάψυξης εσωτερικά του κτηρίου.

Share this post

Αφήστε μια απάντηση