Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά

Η εταιρία μας προσφέρει τη μελέτη και την εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων για ιδία εκμετάλλευση, κυρίως για εξοχικές κατοικίες. Αναλαμβάνουμε:

Μελέτες με βάση τις πραγματικές ανάγκες του κάθε πελάτη (υπάρχουσες και μελλοντικές).
Εγκατάσταση και τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων καθώς και συστημάτων ελέγχου και καταγραφής της λειτουργίας τους.
Η εταιρία μας έχει μεγάλη εμπειρία στη τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ σε μικρά αυτόνομα συστήματα για εξοχικές κατοικίες.