Φωτοβολταϊκά / Net Metering

Net Metering με Φωτοβολταϊκά συστήματα!

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την οικονομοτεχνική μελέτη, τη σύνταξη φακέλου και την υποβολή του στον αρμόδιο φορέα (ΔΕΔΔΗΕ), και την κατασκευή συστημάτων συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας (net metering), σε επαγγελματικές και οικιακές εγκαταστάσεις.
Βάση της μελέτης κατασκευάζουμε το βέλτιστο σύστημα για τον κάθε πελάτη, ο οποίος θα είναι ενήμερος για το όφελος που θα έχει κάθε μήνα αλλά και για την συνολική απόσβεση της εγκατάστασης.
Το net metering είναι από τις πιο αξιόπιστες επενδύσεις λόγο του ότι το όφελος και η απόσβεση δεν εξαρτάτε από άλλους παράγοντες (αλλαγή στη τιμή ρεύματος – αλλαγή στις νομοθεσίες κλπ) παρά μόνο από τη φύση της υπάρχουσας εγκατάστασης και του φωτοβολταϊκού. Ιδιαίτερο όφελος (λόγο του μεγάλου ταυτοχρονισμού) υπάρχει στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις. 

Τα υλικά της εγκατάστασης (Φ/Β πάνελ – καλωδιώσεις – inverter – μετρητές – συστήματα αυτόματης καταμέτρησης κλπ) είναι μεγάλων κατασκευαστικών οίκων του κλάδου, με όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές και εγγυήσεις.

 

 

Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά συστήματα!

Η εταιρία μας προσφέρει τη μελέτη και την εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων για ιδία εκμετάλλευση, κυρίως για εξοχικές κατοικίες. Αναλαμβάνουμε:

Μελέτες με βάση τις πραγματικές ανάγκες του κάθε πελάτη (υπάρχουσες και μελλοντικές).
Εγκατάσταση και τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων καθώς και συστημάτων ελέγχου και καταγραφής της λειτουργίας τους.
Η εταιρία μας έχει μεγάλη εμπειρία στη τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ σε μικρά αυτόνομα συστήματα για εξοχικές κατοικίες.

 

Φωτοβολταϊκά Πάρκα!

Η εταιρίας μας προσφέρει τη μελέτη, τη σύνταξη πλήρους φακέλου και την υποβολή του στον αρμόδιο φορέα για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών πάρκων εώς 1MWp.