Βιομηχανικοί Χώροι Παραγωγής

ψυκτικός θάλαμος

Επένδυση εσωτερικού χώρου και ψυκτικός θάλαμος σε Ιχθυοπωλείο

Επένδυση σε εσωτερικό χώρο και ψυκτικός θάλαμος  σε ιχθυοπωλείο στον Μακρύγυαλο Πιερίας.    

Κατασκευή Βιομηχανικού Κτηρίου στο Τυροκομείο Νταμπίζας

Ανακατασκευή βιομηχανικού κτηρίου στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής για εγκατάσταση τυροκομείου του κ. Νταμπίζα: Κατασκευή σιδηροκατασκευής για τη τοποθέτηση πάνελ στη ψευδοροφή και στους περιμετρικούς τοίχους του κτηρίου. Τοποθέτηση πάνελ για τη δημιουργία χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραγωγή και αποθήκευση. Τοποθέτηση πάνελ για τη κατασκευή γραφείων – αποδυτηρίων – WC – εστιατορίων. Τοποθέτηση όλων των απαραίτητων θυρών (ανθρωποθυρίδες γραφείων, διαφυγής...

Ανακατασκευή βιομηχανικού κτηρίου – τυροκομείο Βογιατζή

Ανακατασκευή βιομηχανικού κτηρίου στo Λαγκαδά Θεσσαλονίκης για εγκατάσταση τυροκομείου του κ. Βογιατζή: Κατασκευή σιδηροκατασκευής για τη τοποθέτηση πάνελ στη ψευδοροφή και στους περιμετρικούς τοίχους του κτηρίου. Τοποθέτηση πάνελ inox για τη δημιουργία χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραγωγή (χώροι βρασμού, παραγωγής, μυζήθρας κλπ). Τοποθέτηση inox υγειονομικών γωνιών, εσωτερικών και εξωτερικών. Κατασκευή και τοποθέτηση inox συρόμενων θυρών στους χώρους της...

Aral Farm

Κατασκευή χημείου και χώρου αποθήκευσης εύφλεκτων πρώτων υλών στη φαρμακαποθήκη Aral Farm στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου: Κατασκευή χώρου χημείου βάση ειδικών προδιαγραφών με βιομηχανικό δάπεδο. Κατασκευή αποθήκης για εύφλεκτα υλικά βάση προδιαγραφών με πάνελ πετροβάμβακα και πόρτα από τα ίδια πάνελ. Τοποθέτηση όλων των απαραίτητων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για τους δύο χώρους (φωτισμός – καλωδίωση – εξαερισμός – κλιματισμός).

Κρεοπωλεία Ελληνικόν ΑΕ

Διαμόρφωση χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός της κρεαταγοράς Θεσσαλονίκης για την εταιρία ¨Κρεοπωλεία Ελληνικόν ΑΕ¨: Κατασκευή δίφυλλης περιστρεφόμενης πόρτας, από πάνελ πολυουρεθάνης, σε κοντέινερ για τη δημιουργία θαλάμου. Κατασκευή χωρίσματος με δίφυλλη πόρτα για τη δημιουργία θαλάμου εντός του χώρου της κρεαταγοράς. Κατασκευή μικρών θαλάμων με δίφυλλη πόρτα και λωριδοκουρτίνες PVC.

Ιωαννίδης – Επεξεργασία Ελιάς

Ανακατασκευή τριών βιομηχανικών κτηρίων στη βιομηχανία επεξεργασίας ελιάς του κ. Ιωαννίδη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης: Κατασκευή σιδηροκατασκευής για τη τοποθέτηση πάνελ στη ψευδοροφή και στους περιμετρικούς τοίχους των κτηρίων Τοποθέτηση πάνελ για τη δημιουργία χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραγωγή και αποθήκευση. Τοποθέτηση πάνελ για τη κατασκευή γραφείων – αποδυτηρίων – WC – εστιατορίων. Τοποθέτηση όλων των απαραίτητων θυρών (ανθρωποθυρίδες...