Μελέτες / Κατασκευές Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη, την επίβλεψη και την εγκατάσταση για:

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης κτιριακών έργων (δομημένη καλωδίωση – φωτισμός – κίνηση – συμβατικός αυτοματισμός).
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σύγχρονης τεχνολογίας με έξυπνα συστήματα διαχείρισης.
Βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εφαρμογές συμβατικού αυτοματισμού καθώς και αυτοματισμού με PLC.
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες κατοικιών και επιχειρήσεων.
Ηλεκτρική εγκατάσταση γεννήτριας και UPS.
Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας-αλεξικέραυνα-συστήματα προστασίας απο υπερτάσεις.
Εγκαταστάσεις πάσης φύσεως γειώσεων (θεμελιακή γείωση, περιμετρική γείωση, τριγωνικές γειώσεις).
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μετασχηματιστή και ιδιωτικού υποσταθμού μέσης τάσης.