Μελέτες Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Ειδικές εφαρμογές φωτισμού – Δομημένη καλωδίωση
Η εταιρία μας διαθέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρία ώστε να μπορεί να δώσει λύσεις, μελέτες και κατασκευές απόλυτα συμβατές με τις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και να προσφέρει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ηλεκτρολογικών έργων που διέπονται από ασφάλεια, ποιότητα και σύγχρονη αντίληψη. Στην μελέτη και εν συνεχεία στην κατασκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δεν λαμβάνουμε υπόψη μας μόνο τις σημερινές ανάγκες και απαιτήσεις αλλά και την δυνατότητα που πρέπει να διαθέτει μια σύγχρονη ηλεκτρολογική εγκατάσταση σε μελλοντικές επεκτάσεις ώστε αυτές να μπορούν να γίνουν στο μέλλον και εφόσον απαιτηθεί, με το μικρότερο δυνατόν κόστος.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη, την επίβλεψη και την κατασκευή για:

Συμβατικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης κτιριακών έργων (φωτισμός- κίνηση – συμβατικός αυτοματισμός).
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σύγχρονης τεχνολογίας με έξυπνα συστήματα διαχείρισης – έξυπνο σπίτι κλπ.
Ειδικές εφαρμογές φωτισμού (μελέτες και εγκαταστάσεις φωτισμού – φωτοτεχνικές εσωτερικών και εξωτερικών χώρων).
Βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εφαρμογές συμβατικού αυτοματισμού καθώς και αυτοματισμού με PLC.
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες κατοικιών και επιχειρήσεων.
Ηλεκτρική εγκατάσταση γεννήτριας και UPS.
Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας-αλεξικέραυνα-συστήματα προστασίας απο υπερτάσεις.
Εγκαταστάσεις πάσης φύσεως γειώσεων (θεμελιακή γείωση, περιμετρική γείωση, τριγωνικές γειώσεις, γειώσεις τύπου X με πλάκες).
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μετασχηματιστή και ιδιωτικού υποσταθμού μέσης τάσης.
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων (δίκτυα υπολογιστών, δομημένη καλωδίωση, οπτικές ίνες, τηλεφωνικά κέντρα, συστήματα ασφαλείας και συναγερμού, κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, κάμερες, CCTV, συστήματα ήχου μονοφωνικά P.A ανακοινώσεων και στερεοφωνικά, θυροτηλέφωνα, θυροτηλεόραση, κεντρική και δορυφορική κεραία, συστήματα ελέγχου εισόδου, access control).