Μελέτες Πυρασφάλειας

Πραγματοποιούμε μελέτες πυρασφάλειας και έκδοση πιστοποιητικών για:

Εργοστάσια

Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες – Επαγγελματικούς χώρούς

Καταστήματα
Χώρους συνάθροισης κοινού (Εστιατόρια, Μπαρ,Καφετερίες κλπ)
Αποθήκες
Εργαστήρια
Συνεργεία Αυτοκινήτων
Σταθμούς Αυτοκινήτων
Ξενοδοχεία
Γυμναστήρια
Κατασκηνώσεις

 

Η Εταιρεία μας έχει την δυνατότητα να εκπονήσει και Ενεργητική άλλα και Παθητική Μελέτη έτσι ώστε να κατατεθεί ο φάκελος στην Πυροσβεστικοί Υπηρεσία για την έκδοση του πιστοποιητικού Πυρασφάλειας.