Μελέτες αδειοδότησης

Η εταιρία μας αναλαμβάνει:

  • Την έκδοση αδειών για την κατασκευή βιομηχανικών κτηρίων.
  • Την αδειοδότηση οποιουδήποτε επαγγελματικού χώρου (άδεια λειτουργίας) και την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στις εκάστοτε υπηρεσίες