Μηχανολογικές Μελέτες

Απευθυνθείτε στο γραφείο μας για την εκπόνηση Μηχανολογικών μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας και την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων. Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν

– μελέτη-κατασκευή εγκαταστάσεων ύδρευσης

– μελέτη-κατασκευή εγκαταστάσεων αποχέτευσης και όμβριων

– μελέτη-κατασκευή εγκαταστάσεων φυσικού αερίου

– μελέτη-κατασκευή εγκαταστάσεων κλιματισμού

– μελέτη-κατασκευή πισίνας.

Επίσης αναλαμβάνουμε την αδειοδότηση οποιουδήποτε επαγγελματικού χώρου και την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στις εκάστοτε υπηρεσίες.