ψυκτικός θάλαμος

Επένδυση εσωτερικού χώρου και ψυκτικός θάλαμος σε Ιχθυοπωλείο

Επένδυση σε εσωτερικό χώρο και ψυκτικός θάλαμος  σε ιχθυοπωλείο στον Μακρύγυαλο Πιερίας.