Βιομηχανικά Κτίρια

Μεταλλική κατασκευή – Εξωτερική τοιχοποιία με πάνελ πολυουρεθάνης.
Η εταιρία μας αναλαμβάνει την κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων για κάθε είδους βιομηχανίες – βιοτεχνίες. Αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες μελέτες, την έγκρισή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες, την κατασκευή του έργου και την τελική παράδοση του όταν ολοκληρωθεί.

Αναλαμβάνουμε:

Τη μεταλλική κατασκευή του κτηρίου.
Την εξωτερική τοιχοποιία με πάνελ πολυουρεθάνης.
Την εσωτερική διαμόρφωση του κτηρίου με βάση τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης (κατασκευή χώρων παραγωγής, χώρων υψηλής υγιεινής σημασίας, χώρων αποθήκευσης, ψυκτικών θαλάμων, χώρους γραφείων κ.α.).
Τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του κτηρίου.
Τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (βιομηχανικός εξοπλισμός, θέρμανση, κλιματισμός, εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, πυρασφάλεια)
Τις γειώσεις και την αντικεραυνική προστασία