Βιομηχανικά Κτίρια

Μεταλλική κατασκευή – Οροφή και εξωτερική τοιχοποιία με πάνελ πολυουρεθάνης και πετροβάμβακα.
Η εταιρία μας αναλαμβάνει την κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων για κάθε είδους βιομηχανίες – βιοτεχνίες. Αναλαμβάνουμε τις απαραίτητες μελέτες, την έγκρισή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες, την κατασκευή του έργου και την τελική παράδοση του.

 

Τις μελέτες (αδειοδότηση κατασκευής και λειτουργίας – στατικά – ηλεκτρομηχανολογικά – πυρασφάλεια).

Τη μεταλλική κατασκευή του κτηρίου.
Την οροφή και την εξωτερική τοιχοποιία με πάνελ.
Την εσωτερική διαμόρφωση του κτηρίου με βάση τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης (κατασκευή χώρων παραγωγής, χώρων υψηλής υγιεινής σημασίας, χώρων αποθήκευσης, ψυκτικών θαλάμων, χώρους γραφείων κ.α.).
Τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του κτηρίου (υποσταθμός – κεντρικός πίνακας και υποπίνακες – δομημένη καλωδίωση – φωτισμός – παροχές).
Τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (βιομηχανικός εξοπλισμός, κλιματισμός, εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, πυρασφάλεια).
Τις γειώσεις και την αντικεραυνική προστασία.

επέκταση κτηρίου