Βιομηχανικοί Χώροι Παραγωγής

Κατασκευή βιομηχανικών χώρων παραγωγής, επεξεργασίας και αποθήκευσης τροφίμων – Διαμόρφωση υφιστάμενων χώρων – Ανακαίνιση παλαιών βιομηχανικών κτηρίων.
Η εταιρία μας αναλαμβάνει την κατασκευή χώρων παραγωγής και χώρων υψηλού υγειονομικού ενδιαφέροντος σε νέες ή υπάρχουσες εγκαταστάσεις.
Έχουμε την δυνατότητα να διαμορφώσουμε νέους χώρους που πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές, χωρίς να επέμβουμε στην παλιά εγκατάσταση. Αυτή η λύση είναι η πιο ενδεδειγμένη και συμφέρουσα από οικονομικής άποψης, ιδιαίτερα σε ενοικιαζόμενους χώρους. Το τελικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο όπως στην περίπτωση μιας ολοκαίνουριας εγκατάστασης.

Επίσης με αυτό το τρόπο μπορούμε να επέμβουμε και να ανακαινίσουμε ολόκληρα παλαιά βιομηχανικά κτήρια.